پی پال Paypal ،گسترده ترین سیستم مالی آنلاین پس از ویزاکارت و مستر کارت می باشد،
(یک حساب الکترونیکی می باشد) که دارای مزایا و همچنین سختگیریهای مختص به خود میباشد،
پیپل امکان دریافت و ارسال آنی Instant پول را فراهم نموده،
یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد پی پال اتصال مستقیم آن به سیستم ebay می باشد، امکانات فوق العاده آن یکی دیگر از ویژگیهای برجسته پی پال است.
در کنار این مزایا پی پال به واسطه گستردگی فراوان و قوانین سخت مالی حاکم برآن، بسیار سختگیر و دقیق است، به گونه ای که بسیاری از کاربران آن از این همه وسواس به تنگ آمده اند.
پی پال جزو شرکتهای مالی است که ملزم به اجرای قوانین تحریم می باشد، لذا بطور رسمی نمی تواند برای اتباع کشورهای تحریمی از جمله ایران اکانت ایجاد کرده و یا مبادلات مالی آنها را مدیریت کند، ولی با توجه به امکانات گسترده آن بخصوص برای دریافت و یا خرید، بطور خلاصه می توان گفت:
" پی پال سیستمی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد"!

 

advertisement 1